ZS Pobečví a.s.

se sídlem v Rokytnici u Přerova

DOMŮ

NOVINKY

O NÁS

GALERIE

KONTAKT

 

Řádná valná hromada proběhne dne 20. června 2024 ve 13.00 hodin.

 

Pozvánka a přílohy ke stažení:

 

1) Pozvánka

2) Výroční zpráva

3) Zpráva o vztazích

4) Zpráva auditora

5) Výkaz zisku a ztráty

6) Rozvaha

7) Přehled o změnách vlastního kapitálu

8) Přehled o peněžních tocích

9) Příloha k účetní závěrce

 

 

ZS Pobečví a.s.

č.p. 360, 751 04 Rokytnice

IČO: 25360485

DIČ: CZ25360485

Spis.zn.: B1517 vedená u KS v Ostravě